INFORMATION OM MEDLEMSKAB

Alle er velkomne som medlemmer af KORLIV – folkekirkens kororganisation (korliv).
Et medlemskab består enten af et kor/kirkemedlemskab eller et personligt medlemskab.
For kirkekorenes vedkommende er det kirken, hvor koret/korene har hjemme, som opretter medlemskabet, der så dækker over hele kirkens korarbejde.
Et medlemskab giver adgang til at deltage i alle korliv's aktiviteter og er samtidig med til at understøtte korliv's arbejde for at udbrede og styrke korsangen i Danmark.

Korene får igennem medlemskabet

 • invitation til stævner og fælles arrangementer i de lokale stiftskredse
 • invitation til at deltage som korsanger i korliv's landsdækkende aktiviteter
 • mulighed for gratis at benytter korliv's korkonsulent- og korvejlederordning
 • mulighed for at arbejde med og evt. aflægge prøve i korliv's Lære- og Udviklingsplaner
 • mulighed for at opnå særligt tilskud til korrejser, koncerter og andre aktiviteter

Korlederen får gennem medlemskabet

 • medlemsbladet korliv to gange årligt
 • invitation til at deltage i korliv's mange kurser for korledere
 • invitation til korliv's landsdækkende aktiviteter
 • kollegialt fællesskab i den lokale stiftskreds og mulighed for at deltage i erfa-dage
 • adgang til nodebibliotek og studiedage i Løgumkloster
 • inspiration til repertoire, pædagogisk materiale og nye arbejdsformer
 • mulighed for gratis at benytte korliv's korkonsulent- og korvejlederordning
 • mulighed for at få indflydelse på korliv's arbejde og evt. deltage i planlægningen af aktiviteter i kredsen eller på landsplan

Hertil kommer alle korliv's øvrige tilbud, som man kan læse mere om her på siden.

KONTINGENT

Kor/kirkemedlemskab

Et kor/kirkemedlemskab tegnes – for kirkekorenes vedkommende – af korets hjemkirke og medlemskabet omfatter alle kirkens kor.
Kontingentet fastsættes i forhold til antallet af folkekirkemedlemmer i sognet og opkræves én gang årligt.
I 2023 betales kontingent efter følgende satser:

 • Folkekirkemedlemmer op til 3000: 1.918 kr.
 • Folkekirkemedlemmer fra 3001 til 4000: 2.466 kr.
 • Folkekirkemedlemmer fra 4001 til 5000: 2.939 kr.
 • Folkekirkemedlemmer fra 5001 til 6000: 3.175 kr.
 • Folkekirkemedlemmer fra 6001 til 8000: 3.411 kr.
 • Folkekirkemedlemmer over 8000: 3.646 kr.

Kor, der ikke er tilknyttet en kirke, betaler laveste kontingentsats.

Enkeltmedlemskab

Et enkeltmedlemskab er for sangere, hvor koret ikke er medlem, og for de, der ikke selv har kor, men som er interesseret i korarbejde. Et enkeltmedlemskab koster 200 kr. om året.

Udmeldelse

Udmeldelse af KORLIV – folkekirkens kororganisation kan ske med tre måneders varsel forud for et nyt kalenderår. Udmeldelse for det kommende år skal således finde sted senest 30. september året før.